2,459
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w powiecie zgorzeleckim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-29 Jakich uprawnień w powiecie zgorzeleckim najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 6:47:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie zgorzeleckim wynosi: 13565
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie zgorzeleckim wynosi: 7186
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w powiecie zgorzeleckim najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W okresie 1-29 maj 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 2.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 2 firmy. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o 1, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w powiecie zgorzeleckim w okresie 1-29 maj 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
-2
2
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
-2
3
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
-1
4
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
-1
5
Koncesja na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych
0
6
Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
0
7
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć
0
8
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów
0
9
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
0
10
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w powiecie zgorzeleckim?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w powiecie zgorzeleckim?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: