2,459
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w powiecie zgorzeleckim

Aktualizacja: dzisiaj14:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-29 Najrzadziej wybierane uprawnienia w powiecie zgorzeleckim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 14:42:21
2.Ilość wszystkich firm w powiecie zgorzeleckim wynosi: 13565
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie zgorzeleckim wynosi: 7185
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w powiecie zgorzeleckim potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu maj 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Koncesja na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w powiecie zgorzeleckim – maj 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
1
2
Koncesja na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych
1
3
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć
1
4
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1
5
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1
6
Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
1
7
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas organizacji przyjęć
1
8
Licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób
1
9
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
1
10
Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w powiecie zgorzeleckim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w powiecie zgorzeleckim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: