2,459
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie zgorzeleckim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-29 Działalności gospodarcze, które w powiecie zgorzeleckim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 6:47:39
2.Ilość wszystkich firm w powiecie zgorzeleckim wynosi: 13565
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie zgorzeleckim wynosi: 7186
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie zgorzeleckim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu maj 2023 – 1 377 firm.
Ta działalność ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Obecnie wykonuje ją 329 firm. Stanowi to 24% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli prowadzona jest przez 171 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie zgorzeleckim – maj 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
1 377
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
329
3
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
171
4
Praktyka pielęgniarek i położnych
123
5
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
119
6
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
116
7
Transport drogowy towarów
110
8
Praktyka lekarska specjalistyczna
102
9
Działalność taksówek osobowych
101
10
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
100

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie zgorzeleckim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie zgorzeleckim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...