2,459
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie zgorzeleckim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-29 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie zgorzeleckim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 6:47:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie zgorzeleckim wynosi: 13565
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie zgorzeleckim wynosi: 7186
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-29 maj 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pozostałe formy udzielania kredytów. W tym czasie w powiecie zgorzeleckim ich liczba zwiększyła się o 5, tym samym jednoznacznie zarysowując swoją przewagę nad branżą z pozycji drugiej.
Drugie miejsce
Tutaj z kolei znajdziemy Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana z przyrostem o 4 firm, który stanowi 80% w stosunku do miejsca pierwszego.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 3.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie zgorzeleckim za okres 1-29 maj 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pozostałe formy udzielania kredytów
5
2
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
4
3
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
3
4
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
2
5
Praktyka pielęgniarek i położnych
2
6
Praktyka lekarska specjalistyczna
2
7
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2
8
Ruchome placówki gastronomiczne
2
9
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
1
10
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie zgorzeleckim w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie zgorzeleckim

Trwa pobieranie danych...